ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
Советских репрессий в Беларуси 
     
РЕПРЕССИИ В СУДЬБАХ
     
Шатило Антон Адольфович

Отцу приписали лишние гектары земли, мать обвинили в том, что шила для соседей одежду, а также семья имела “наймичку” – укрыла девочку-сироту.

Шацiла Антон Адольфавiч распавядае пра абставіны высылкі сям'і Шацілаў: бацьку прыпісалі лішнія гектары зямлі, маці абвінавацілі ў тым, што шыла для суседзяў вопратку, а таксама сям’я мела “наймічку” – прытулілі дзяўчынку-сірату.